Mar

7

Vad är konst?

By Sten Niclasson

Det vore kul att hitta definitioner på konst. Här är några tankar i ämnet.

Konst och kultur är begrepp som alla har väldigt olika förhållande till. Sammankopplingen av konst och konstig är inte helt ovanlig. En konstnär är en person som målar tavlor. Kultur är något halvsnobbigt som medelålders damer ägnar sig åt. I våra kommunala förvaltningar heter det ofta kultur-och fritid. Kultur subventioneras, är inte lönsam och därmed i mångas ögon onödig. Om samhället måste spara pengar är kulturen det första som får stryka på foten.

Låt oss därför ställa oss några viktiga frågor att försöka ge svar på.

Vad är kultur?

Kultur betyder odla eller odling. Om man odlar ett intresse för fotboll eller mat kan vi alltså tala om fotbollskultur eller matkultur. Många menar att kultur är odlandet av de sköna konsterna. Därför blir bibliotek, konserthus, teatrar, gallerier och muséer kulturinstitutioner. Kulturen sorterar i den offentliga förvaltningen under utbildningsdepartementet.

Vad är konst?

De grundläggande begreppen inom konsten är bild, musik, teater, litteratur och dans. Inom varje konstart finns flera olika begrepp. Bildkonsten har flera grenar som representerar olika tekniska hantverk till exempel måleri, skulptur, foto och litografi för att nämna några. Konstarterna går också ofta in i varandra. På teatern finns både scenografi (bild), texten (litteratur), dans och musik. Film är både teater, bild och musik/dans. Richard Wagner kallade sina operor för allkonstverk och en operaföreställning innehåller verkligen musik, teater, litteratur, bild och dans.

Men vad är konst egentligen?

-Ett uttryck för mänskliga tankar och känslor

-Enastående hantverksskicklighet

-Ett sätt att söka svaret på de existensiella frågorna

-En länk till andlighet

-Förhöjning och fördjupning av det triviala

-Kommunikation

Leave a comment