Mar

16

Vad är konst?

By Sten Niclasson

Intressant och svår fråga Bengt!

Man kan ju enkelt försöka förklara det med att design är ett estetiskt uttryck för att förhöja bruksföremål och skapade miljöer medan konst är ett förhöjt uttryck av inre upplevelser och känslor. Konst innehåller också ett estetiskt element men skillnaden för mig är att i konsten är estetiken ett verktyg och i designen ett mål.

Hoppas fler har idéer och kommentarer

Sten

Leave a comment